چرخه بازار ارزهای دیجیتال چیست و شناخت آن چه سودی دارد؟ در ابتدای این مقاله و قبل از توصیف چرخه های بازار باید بدانید که داشتن دانش کافی نسبت به چرخه بازار کریپتو به شما کمک می‌کند ریسک خود را به حداقل و بازده خود…